KÄSITÖÖ ÕPETUSED - NÕELARAAMAT

Updated: May 21, 2020

*ENGLISH BELOW


"Huvitaval" ajal on aega vaadata enda sisse ja enda ümber ning korrastada sahtleid, kappe, mõtteid..... Tahan jagada Teiega oma maailma, püüdes aidata aega kasulikult veeta. Postitan siia albumisse väikesi õpetusi, mille järgi saad ise omale või sõbrale meisterdada vajlikke esemeid. Kiires argitempos poleks sa seda ehk teha jõudnud, aga nüüd, eriolukorras, saad korrastada iga väiksemagi pisidetaili.


Täna valmistame NÕELARAAMATU. NÕELARAAMAT on näiliselt ebapraktiline vidin. Selle vajalikkusest saad aga aru alles siis, kui see juba enesel olemas on. Valmistamiseks vajad kõike ainult natuke: ühevärvilist kangast, väikesemustrilist sitsikangast, villast mantlikangast, kumminööri, nööpi ja edevuse pärast jupike pitsi ka. Nõelaraamatu eelis nõelapadja ees on see, et raamatut on väga käepärane ka kaasa võtta!
Lõika nõelaraamatu detailid. Mõõtudele on lisatud õmblusvaru 0,5cm.

1. Erinevatest väikesemustrilistest sitsikangastest 3,5x3,5cm 4tk. Kõik ruudud võiksid olla erinevast kangast!

2. Ühevärvilisest kangast 4x6cm 2tk.

3. Ühevärvilisest kangast 3x11,5 1tk.

4. Ühevärvilisest kangast 11,25x11,5 1tk.

5. Ühevärvilisest või mustrilisest kangast vooder 11,5x17,5 1tk.

Väga vahva tulemuse saad siis, kui voodriks kasutad ühte kangastest, mille oled valinud ka peale kaunistuseks.

6. Villasest mantlikangast raamatulehed 14x8 2tk. „Raamatulehtedeks“ võid kasutada ka vanutatud kampsuni tükikesi või mõnda muud villast kangast, peamine on, et kanga ääred ei hargneks.


Valmistamise õpetus:

1. Ühenda kõigepealt väikesemustrilised ruudud omavahel. See on nagu väike lapitöö. Võid kaunistuseks pitsi lisada.

2. Seejärel nõelaraamatu pealmise osa detailid 2,3,4.

3. Paigalda nõelaraamatu kinni nööpimiseks nöörkummist aas (aasakummi pikkus 8cm). Jäta kummi otsad 0,5cm võrra lõikeservast üle, siis on kindel, et kumm ei tule kasutamisel nõelaraamatu küljest lahti.

4. Ühenda saadud detail ja vooder paremad pooled vastamisi, jättes ühele küljele umbes 5cm ava ümber pööramiseks.

5. Lõika nurkadest õmblusvaru vähemaks ja pööra töö ümber, tepi ääred 1mm kauguselt. Sellega kinnitub ka ümberpööramise ava ja kummiaas jääb hästi paigale.

6. Kinnita mantlikangast raamatulehed. Võid kaunistuseks lisada pitsi.

7. Kinnita nööp töö külge.

8. Naudi hetke, kui saad kasutada enda valmistatud nõelaraamatut.Nõelaraamatu eelis nõelapadja ees on see, et raamatut on väga käepärane ka kaasa võtta!


Head nokitsemist! #pusikodus*ENGLISH

CRAFTS TUTORIALS - NEEDLE BOOK


During the "interesting" time, there is time to look inside and around you and organize drawers, cabinets, thoughts ..... I want to share my world with you, trying to help you spend time usefully. I will post small tutorials in this album, according to which you can make necessary objects for yourself or a friend. You might not have been able to do it at a fast pace, but now, in an emergency, you can arrange every little detail.


Today we make a NEEDLE BOOK. THE NEEDLE BOOK is a seemingly impractical gadget. However, you will only realize the need for it when it already exists. You only need a little of everything to make it: a solid colour fabric, a small patterned quilt fabric, a wool coat fabric, a rubber cord, a button and a piece of lace for vanity as well. The advantage of the needlebook over the needle pad is that it is very convenient to take the book with you!

Cut the needlebook details. A seam allowance of 0.5 cm has been added to the dimensions.

1. 4pcs of different small patterned quilt fabrics 3,5x3,5cm. All squares could be of a different fabric!

2. Monochrome fabric 4x6cm 2pcs.

3. One-color fabric 3x11.5 1pc.

4. 11.25x11.5 1pcs of single-coloured fabric.

5. The lining of a single colour or patterned fabric 11.5x17.5 1pc.

You will get a very good result if you use one of the fabrics that you have chosen for decoration as a lining.

6. Book pages made of woollen mantle fabric 14x8 2pcs. You can also use pieces of aged sweaters or other wool fabric for "book pages", the main thing is that the edges of the fabric do not branch.


Tutorial:


1. First, connect the small patterned squares. It's like a little patchwork. You can add lace for decoration.

2. Then the details of the upper part of the needlebook 2,3,4.

3. Attach the needlebook to the rubber band with a cord loop (loop rubber length 8 cm). Leave the ends of the rubber 0.5 cm above the cutting edge, then it is sure that the rubber will not come off the needlebook during use.

4. Join the resulting detail and the right side of the lining facing each other, leaving an opening of about 5cm on one side.

5. Cut the seam allowance at the corners and turn the workaround, the edges of the quilt 1mm away. This also secures the inverting hole and keeps the rubber eye in the place.

6. Attach book covers to the mantle fabric. You can add lace for decoration.

7. Attach the button to the work.

8. Enjoy a moment when you can use your own needlebook.


The advantage of the needlebook over the needle pad is that it is very convenient to take the book with you!


GOOD LUCK! #stayhome

226 views0 comments

Recent Posts

See All