KÄSITÖÖ ÕPETUSED- NÕELAPADI

Updated: Apr 29, 2020

*English below


"Huvitaval" ajal on aega vaadata enda sisse ja enda ümber ning korrastada sahtleid, kappe, mõtteid..... Tahan jagada Teiega oma maailma, püüdes aidata aega kasulikult veeta. Postitan siia albumisse väikesi õpetusi, mille järgi saad ise omale või sõbrale meisterdada vajlikke esemeid. Kiires argitempos poleks sa seda ehk teha jõudnud, aga nüüd, eriolukorras, saad korrastada iga väiksemagi pisidetaili. Alustame kõige väiksemast - nõelast. Täna valmistame NÕELAPADJA.NÕELAPADI

Mõõda ja lõika detailid (lisatud on 0,5 cm õmblusvaru)

1. Erinevatest väikese mustriga sitsikangastest neli 3,5 x 3,5 cm suurust tükki.

2. Ühevärvilisest kangast kaks 3 x 6 cm suurust tükki.

3. Ühevärvilisest kangast üks 3 x 9,5 cm suurune tükk.

4. Ühevärvilisest kangast üks 11,25 x 9,5 cm suurune tükk.

Töö käik:

1. Ühenda omavahel väikese mustriga ruudud. See on nagu väike lapitöö - ruutude õmblemine.

2. Ühenda nõelapadja ülejäänud detailid

3. Kinnita ühte nurka riputustripp.

4. Murra töö pooleks, nii et pealmine pool jääb sisse, ühenda äärtest 0,5 cm õmblusvaruga ja jäta ümberpööramiseks ühele küljele umbes 4 cm suurune ava.

5. Pööra töö ümber, täida vatiini või villaga, kinnita ava peitpistetega.

6. Soovi korral võid ruutude keskele kaunistuseks nööbi õmmelda. See meeldib eriti neile, kellel ruutude õmblemine natuke viltu läheb.


MIDA PANNA NÕELAPADJALE TÄIDISEKS?

😊Mina olen aastaid nõelapadja täidiseks kasutanud polüesterkiudu, täpsemalt patjadesse pandavat kerakiudu. See kiud püsib kohev ja hoiab padja koheva ja vormis. Ühe 27 aastase, igapäevaselt kasutusel oleva nõelapadja täidiseks panin kunagi mahulist vatiini ja see töötab seniajani suurepäraselt.

😊Väga heaks täitematerjaliks on villase lõnga jupikesed, samuti vill ja villaloor.

Ei soovita täidiseks kasutada puuvillavatti, sest selle sees kipuvad nõelad roostetama.

😊Ja vanarahvas ütleb, et kõige parem nõelapadja täitematerjal on juuksed! Miks? Juuksed pidid teritama nõelaotsi. Ma ise ei ole seda proovinud😊
HEAD NOKITSEMIST! #pusikodus*ENGLISH

CRAFT TUTORIALS - NEEDLE PAD


During these "interesting" times, there is time to look inside and around you and organize drawers, cabinets, thoughts ..... I want to share my world with you, trying to help you spend time usefully. I will post small tutorials in this album, according to which you can make necessary objects for yourself or a friend. You might not have been able to do it at a fast pace, but now, in an emergency, you can arrange every little detail. Let's start with the smallest - the needle. Today we make NEEDLE PAD.NEEDLE CUSHION Measure and cut details (0.5 cm seam added)

1. Four pieces of 3,5 x 3,5 cm made of different small patterned woven fabrics. 2. Two pieces of 3 x 6 cm fabric of one color. 3. One piece of 3 x 9.5 cm fabric of one color. 4. One piece of monochrome fabric measuring 11.25 x 9.5 cm. Workflow: 1. Connect the squares with a small pattern. It's like a little patchwork - sewing squares. 2. Attach the remaining parts of the needle pad 3. Attach the hanging strip to one corner. 4. Fold in half so that the top side is in, connect with a 0.5 cm seam allowance at the edges and leave an opening of about 4 cm on one side for turning over. 5. Turn the work over, fill with cotton wool or wool, fasten the hole with concealed dots. 6. If you wish, you can sew a button in the middle of the squares to decorate. This is especially popular with those who have a little skewed square.


WHAT TO FILL THE NEEDLE PAD?

😊For many years, I have used polyester fibers, more precisely, spherical fibers to be placed in the pillows. This fiber stays fluffy and keeps the pillow fluffy and in shape. I once filled a 27-year-old needle pillow that I use every day with a voluminous batting and it still works great. 😊The very good filling material is pieces of woolen yarn, as well as wool and woolen vein. ☹ It is not recommended to use cotton wool as a filling, as the needles tend to rust inside. 😊And the old people say that the best needle pad filler is hair! Why? The hair had to sharpen the tips of the needles. I haven't tried it myself😊


GOOD LUCK! #stayhome


252 views0 comments

Recent Posts

See All