KÄSITÖÖ ÕPETUSED - lihtsad ruudud - ERILINE VÕTMEHOIDJA

Updated: May 21, 2020

*ENGLISH BELOW


Minu arust on ruudutehnika lapitöö alustala. Ruutudest võib teha lihtsaid asju, nagu üks väike võtmehoidja, aga võib luua ka võimsaid mustreid ja kujundeid nagu seinatekstiil „Suvelugu vikerkaarest", mida tutvustan juba järgmistes postitustes.


Hästi valitud väikese mustriga sitsikangad annavad lihtsate ruudukestega kaunistatud esemetele armsa väljanägemise. Nende valmistamiseks olen inspiratsiooni saanud Kihnu taskust, mis tehakse selleks, et kanda kaasas raha ja võtmeid. „Sinna pannakse vahel ka liigesnuga või tükike leiba,“ kirjutavad kihnlased. Tavaliselt õmmeldakse see riideülejääkidest, väikestest ruudukestest. Just see lihtsus ja samas mingi maagiline jõud on ajendanud mind välja mõtlema uusi argikasutuseks mõeldud esemeid. Lihtsate esemete valmistamine on jõukohane ka asjaarmastajatele.

Täna teeme ERILISE VÕTMEHOIDJA!
VÕTMEHOIDJA valmistamiseks on vaja:

1. Erinevatest väikesemustrilistest sitsikangastest 3,5x3,5cm 4tk. (õmblusvarud 0,5cm on juba lisatud).

2. Ühevärvilisest kangast 6x6cm 1tk. (õmblusvaru 0,5cm on juba lisatud).

3. Riputustripiks 5cm nöörkummi või peenikest paela.

4. Täidiseks: vatiini, villa või hoopis tatart, kruupe, soola (midagi teralist, mida kodus köögikapis leidub). Erinevad võtmehoidjad on tore erinevate materjalidega täita, see annab võtmehoidjale erilisuse ning siis on taskus katsudes kohe aru saada, millist võtit on vaja välja võtta. Arvestama peab aga asjaoluga, et vatiiniga täidetud võtmehoidja eluiga on pikem.

5. Võtmerõngast või kuulketti.
Valmistamise õpetus:

1. Ühenda kõigepealt väikesemustrilised ruudud omavahel.

2. Seejärel kinnita ühte nurka riputustripp.

3. Pööra töö ümber, täida vatiiniga või siis hoopis riisi, tatra, herneste või mõne muu toreda täidisega.

4. Kinnita ava peitpistetega.

5. Aseta võtmerõngas ripitustripi külge.HEAD PUSIMIST! #pusikodus*ENGLISH

CRAFT TUTORIALS - simple squares - SPECIAL KEYCHAIN


In my opinion, the patchwork of square technique is the main thing to know. Squares can be made into simple things, such as a small keychain, but powerful patterns and shapes can also be created, such as the wall textile "Summer Story of the Rainbow", which I will introduce in the following posts.


Well-chosen quilted fabrics with a small pattern decorated with simple squares give objects a lovely look. To make them, I have been inspired by Kihnu's pocket, which is made to carry money and keys. "Sometimes a joint with a joint or a piece of bread is put there," the people of Kihnu write. It is usually sewn from surplus clothes, small squares. It is this simplicity and at the same time a magical force that has made me come up with new objects for everyday use. Making simple objects is also affordable for lovers of things.

Today we make a SPECIAL KEYCHAIN!
To make a KEYCHAIN you need:


1. 4pcs of different small patterned quilt fabrics 3,5x3,5cm. (sewing stock 0.5cm is already added).

2. One-colour fabric 6x6cm 1pc. (sewing margin 0.5cm has already been added).

3. Hang a 5cm cord of rubber or a thin ribbon.

4. For the filling: batting, wool or buckwheat, groats, salt (something grainy that can be found in the kitchen cabinet at home). Different keychains are nice to fill with different materials, this gives the keychain a special look and then you have to immediately understand which key needs to be removed by touching it in your pocket. However, it must be taken into account that the lifespan of a batten-filled keychain is longer.

5. Keyring or ball chain.


Tutorial:


1. First, connect the small patterned squares.

2. Then fasten the hanging strip at one corner.

3. Turn the work over, fill with cotton wool or rice, buckwheat, peas or some other nice filling.

4. Secure the hole with blind spots.

5. Place the key ring on the suspension strip.GOOD LUCK! #stayhome

272 views0 comments

Recent Posts

See All